Leerlingenraad

  • Dreamstime m 21905895

Leerlingenraad

De school is er voor en door de leerlingen. Daarom luisteren we graag naar hun mening. Omdat zij hun eigen school mogen helpen maken.

Per graad wordt er met vertegenwoordigers uit elke klas een leerlingenraad samengesteld. De leerlingenbegeleider staat hen bij. 

Elke raad vergadert regelmatig tussen de middag. De school zorgt voor een drankje. Voorstellen worden besproken met de directeur.