Visie

  • 2010%20autotechniek peterdeschacht

Missie

Petrus & Paulus West is een school met een brede eerste graad en een STEM-bovenbouw. We willen jongeren opleiden tot zelfstandige en bekwame mensen in een vakgebied.  We leren hen in team werken en verantwoordelijkheid opnemen. We verliezen de algemene vorming niet uit het oog. BSO-leerlingen leiden we in de eerste plaats op als vakspecialisten voor de arbeidsmarkt; TSO-leerlingen oriënteren we zowel naar hoger onderwijs als naar de arbeidsmarkt. We hebben oog voor de constante vernieuwingen in de technologische wereld en willen onze leerlingen daar ook warm voor maken.

Waarden

We geloven in

  • de jongere als uniek persoon: jouw ontwikkeling en voorbereiding op het volwassen leven staan centraal. De school helpt hierbij het beste uit jezelf naar boven te halen;
  • kwalitatief technisch en wetenschappelijk onderwijs: je leerkracht is je coach die je laat proeven van een zeer divers aanbod. Zo kan je een richting kiezen die het best bij je past;
  • de christelijke leer die een belangrijke inspiratiebron is: we vertrekken dan ook vanuit deze achtergrond om jongeren  waarden en zingeving mee te geven;
  • de noodzaak om duidelijke grenzen te stellen, maar met liefde en begrip voor de jongere: de school stelt deskundigheid  en kennis ter beschikking om jou te laten groeien. De motor van die groei ben jij. Dit vraagt afspraken en discipline van de school, jezelf en je ouders. Gerespecteerd worden en respect tonen voor anderen is voor ons belangrijk;
  • het plezier van leren: dit houdt in dat je je creativiteit en verwondering behoudt. Met plezier kennis opdoen is een basis
  • waar je je hele leven kunt op bouwen;
  • een warme omgeving: structuur, duidelijkheid en discipline gecombineerd met een warmmenselijke sfeer. Je bent welkom zoals je bent. De school is een leeromgeving met een sfeer waar je je thuis kunt voelen;
  • een school waarin we samen leven met vele culturen, sociale klassen en verschillende talenten. Als school geven we je vrijheid en leren we je verantwoordelijkheid opnemen. Er is geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid;
  • de ontwikkeling van personeel: leerkrachten moeten de kans krijgen om “mee” te zijn met hun tijd en zich te verdiepen in de nieuwste technieken en evoluties. 

Visie

We willen een warme school zijn met duidelijke afspraken die kansen biedt tot de volledige ontplooiing van jongeren. Het schoolteam wil zijn pedagogische en vakinhoudelijke kwaliteiten inzetten voor de leerlingen. Dit doen ze met een diepe menselijkheid.

Voor ons is iedere jongere door zijn/haar voorgeschiedenis en aanleg uniek. De aanwezige interesses en kwaliteiten, de eigen verwachtingen en toekomstdromen vormen immers een belangrijk uitgangspunt bij de keuze van een studierichting. Leerlingen die bewust kiezen voor een richting die hen interesseert, komen liever naar school, zetten zich meer in en hebben een grotere slaagkans.